KONTAKT
Naziv tvrtke: Persolvo d.o.o.
Adresa: Savska Ves, Radnička 4, 40000 Čakovec
 
OIB: 98387888534
MBS: 070102603
 
Banka: Zagrebačka banka d.d.
Žiro račun: 2360000-1102289965
IBAN: HR0423600001102289965
 
Trgovački sud Varaždin
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Direktor: Saša Šarić
E-mail: info@persolvo.hr